STRIPART 2016 / CONVOCATÒRIA PER SITE SPECIFIC

 wp

Aquest any dins de la mostra Stripart, obrim una convocatòria d’intervenció efímera per transformar artísticament l’aula de cuina del centre cívic. Els projectes presentats han de referir-se al caràcter específic del lloc, la cuina.

“No cal que siguis un xef o un cuiner especialment bo per experimentar l’alquímia de la cuina: el moment en què la suma dels ingredients es combinen per crear una cosa més deliciosa que la suma de les seves parts.”

1- El termini per fer la sol·licitud per la inscripció serà de l’1 de març al 10 d’abril de 2016.

2- Durant el període de sol·licitud d’inscripcions, s’obrirà l’espai per- què els artistes puguin conèixer-lo, prendre mesures i fer fotografies. L’horari per veure l’espai serà de dimarts a divendres, de 17 h a 20 h.

Erin Morgenstern

3- La sol·licitud d’inscripció es realitzarà per correu electrònic: stripart@ccguinardo.cat, posant en l’assumpte “Convocatòria site specific Stripart 2016”. S’hauran d’adjuntar:

Nom i Cognom
Data de naixement
Lloc de residència
Telèfon
Correu electrònic
Formació
Fotocòpia del DNI o Passaport

STRIPART 2016 / CONVOCATÒRIA PER SITE SPECIFIC

Un breu text amb la descripció con- ceptual del treball presentat

4- Es podran presentar artistes de totes les disciplines artístiques. Po- dran participar en aquesta mostra de forma individual o col·lectiva tots/es aquells/es artistes que compleixin, com a màxim, 35 any d’edat.

5- El període per realitzar la inter- venció serà del 27 al 30 de juny.

6- La intervenció artística és tem- poral, durarà 15 dies (del 2 al 15 de juliol). L’artista es compromet
a deixar l’espai tal qual estava abans de la intervenció. Per a això comptarà amb els dies 18, 19, 20 i 21 de juliol.

7- L’artista comptarà amb suport de material a concertar amb l’organit- zació i un pressupost de 300 €.

8- L’organització comunicarà les propostes seleccionades abans de l’1 de juny de 2016.

9- L’organització es reserva el dret de resoldre, com cregui més conve- nient, qualsevol situació no prevista en aquestes bases.

10- L’organització es reserva el dret a utilitzar el material escollit per a fer la difusió pertinent (mitjans de comunicació, web…)

11- La inscripció a la mostra suposa l’acceptació d’aquestes bases.

ADREÇA

CENTRE CÍVIC GUINARDÓ
Ronda Guinardó, 113-141
Av. Mare de Déu de Montserrat, 134-140 08041 Barcelona stripart@ccguinardo.cat http://www.stripart.cat

HORARI

De dilluns a divendres de 9 a 14h
i de 16 a 22h
Dissabtes de 10 a 14h i de 16 a 20h

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s